Bv HCGB Advocaten • Amerikalei 215, 2000 Antwerpen • T + 32 3 259 09 59 • F + 32 3 237 60 36 • 

LinkedIn

Katrin Somers

Advocaat

Erkend bemiddelaar in familiezaken
Bio

Katrin Somers (°1972) is licentiate in de Rechten (KU Leuven, 1995, onderscheiding) en tevens licentiate in het notariaat (KU Leuven, 1996, onderscheiding). Na 10 jaar ervaring te hebben opgedaan in het notariaat en meer bepaald in familiaal vermogensrechtelijke materies, is zij in 2006 overgestapt naar de advocatuur. Als advocate was zij in eerste instantie verbonden aan het kantoor Greenille te Brussel en Antwerpen, waarna zij in 2013 de overstap maakte naar het kantoor Cazimir. In januari 2017 vervoegde zij HCGB Advocaten.

 

Katrin legt zich voornamelijk toe op de afwikkeling van nalatenschappen. Zij heeft vanuit haar ervaring in het notariaat en in de advocatuur een ruime expertise opgebouwd in de minnelijke én gerechtelijke vereffening-verdeling van nalatenschappen. Verder staat zij cliënten bij bij het opmaken van de fiscale aangifte van nalatenschap.

 

Sinds juni 2019 is zij ook erkend bemiddelaar in familiezaken, waarbij zij zich specifiek toelegt op de bemiddeling van nalatenschappen.

 

Publicaties

SOMERS, K., Bevoegdheid van de ontvanger om inlichtingen te verstrekken aan derden, Successierechten 2007, afl. 2, 2-4.

SOMERS, K., LABEEUW, N., Het beheer van de onverdeeldheid tijdens de procedure vereffening-verdeling, TEP 2016, afl. 2, 177-185