Bv HCGB Advocaten • Amerikalei 215, 2000 Antwerpen • T + 32 3 259 09 59 • F + 32 3 237 60 36 • 

Matthieu Janssens de Bisthoven

Advocaat

Bio

Matthieu Janssens de Bisthoven (°1984) studeerde in 2007 af als Master in de Rechten (KULeuven) en, na een tussenpoos als professioneel zeiler (in de Olympische 49er-klasse), in 2016 als Master in het Notariaat (UGent). In 2016 sloot hij zich aan bij de balie en deed hij ervaring op in internationale vermogens- en successieplanning bij Greenille (by Laga) en Tiberghien te Brussel. Matthieu vervoegde HCGB in oktober 2019. Hij is gespecialiseerd in vermogens- en successieplanning en legt zich hoofdzakelijk toe op de oplossing van familiale conflicten en op geschillenbeslechting.

Publicaties
M. JANSSENS de BISTHOVEN, “De ‘burgerlijke maatschap’ is dood. Leve de ‘maatschap onderneming’?”, VIP 2018/3, 18-30

 

M. JANSSENS de BISTHOVEN, “Fiscaal gunstregime voor de vererving van de familiale vennootschappen: het Vlaamse Gewest anticipeert”, Successierechten 2018/1, 1-9

 

M. JANSSENS de BISTHOVEN, “Hof van Cassatie bevestigt de nietigheid van een lijfrente bij gebrek aan alea”, Bericht aan het notariaat, 2018/1, 35-37

 

Te verschijnen: W. PINTENS en M. JANSSENS de BISTHOVEN, “Kan een Belgische erflater een erfovereenkomst voor een buitenlandse notaris verlijden?”, in Patrimonium 2019